Bedrijfsgegevens

 

ABR Arbodienstverlening

Meester Vriensstraat 2

5246 JS  Rosmalen

073 691 17 21

info@arbobemiddelingrosmalen.nl

KvK: 17157318

BTW: NL817647430B01

Certificeringen:

 

 • ABR Arbo bemiddeling

© 2020 | ABR Arbodienstverlening

Onze aanpak

Verzuimcijfers omlaag

Uw wensen zijn ons duidelijk. En dankzij onze HR-ervaring in het bedrijfsleven begrijpen we óók de behoeftes van uw werknemers. Daardoor zijn we als geen ander in staat om uw personeel te prikkelen om weer aan de slag te gaan.

 

En u mag van ons aannemen: die doortastende werkwijze werkt. Waar we onze expertise ook mogen inzetten: overal slagen we erin om verzuimcijfers terug te dringen.

 

 • Controle op dag één
  Dat lijkt misschien snel, maar zo nemen we de teugels wél direct stevig in handen. Bovendien loont het om óók energie te steken in kort verzuim.

   

 • Geen politieagent, maar vertrouwenspersoon
  Daardoor achterhalen we zeer snel waar het (werkelijke) probleem zich bevindt. Samen zoeken we vervolgens gericht naar een oplossing.
   

 • Vreemde ogen dwingen
  Zéker wanneer die ogen van dichtbij hebben gezien wat er schuil kan gaan achter zieke of verzuimende werknemers. En juist dát inzicht is nodig voor het vinden van een oplossing.

Controle

 

Eerste dag direct controle arbeidsongeschikte werknemer en onmiddellijke terugkoppeling naar werkgever.

Begeleiding

 

Persoonlijk contact met dezelfde casemanager, verzuimconsulent of bedrijfsarts die tevens ervaring hebben  aan werkgeverszijde.

No-nonsense

 

Veel overleg en persoonlijke inbreng met een no-nonsense aanpak tegen een concurrerende prijs.

Verzuimprotocol

Op werkgever afgestemd

In beginsel wordt het verzuimprotocol door ABR met de werkgever afgestemd. Door de werkgever wordt een aanspreekpunt aangesteld. De ziek- en betermeldingen worden vóór 10.00 uur bij ABR gemeld. De ziekmelding zal door ABR worden geregistreerd in het ziekteverzuimsysteem.

 

ABR zorgt voor een eventuele melding bij het UWV indien nodig en zal binnen 24 uur contact opnemen met de arbeidsongeschikte werknemer en een vervolgtraject afspreken. Dit contactmoment wordt direct teruggekoppeld aan de werkgever en bij twijfelgevallen of conflicten wordt er per omgaande actie ondernomen. Met langdurig arbeidsongeschikten wordt regelmatig contact opgenomen.
 

De verzuimconsulent bepaalt welke arbeidsongeschikten er op het spreekuur dienen te verschijnen, ABR zorgt voor de afspraken voor het spreekuur en voor de probleemanalyse die bij 6 weken ziekte opgesteld dient te worden. In overleg met de bedrijfsarts wordt gekeken of arbeidstherapie of vervangend werk mogelijk is.

 

Daaropvolgend verzorgt ABR de rapportages aan verzekeringsmaatschappijen en het UWV. Na 8 weken ziekte wordt er in overleg met de arbeidsongeschikte werknemer en werkgever een plan van aanpak opgesteld en dit periodiek geëvalueerd. Verder adviseert ABR bij wachtlijstbemiddeling, onderzoekt subsidiemogelijkheden en adviseert bij instroom WIA en re-integratie. Per kwartaal en per jaar worden er verzuimstatistieken aan de werkgever verstrekt.

Werkwijze in beeld